ZERUST® CORROSION SOLUTIONS

Orion Data Convert 05/04/2016
 

 

N&C SAFETY TRADING CO.,LTD. LÀ NHÀ PHÂN PHỐI VẬT LIỆU CHỐNG ĂN MÒN RỈ SÉT ZERUST® TẠI VIỆT NAM 

ZERUST® CORROSION SOLUTIONS

ZERUST® GIẢI PHÁP CHỐNG ĂN MÒN RỈ SÉT

In today’s competitive global marketplace, your metal products must travel thousands of miles through aggressive atmospheres , extreme humidity , high temperature swings, and extended storage before your customers ever see them. Despite the exposure to these harsh conditions, your customers stilll insist that their orders are ready when required, at the agreed upon price and in the condition specified clean, dry and corrosion free.

Trong thị trường cạnh tranh toàn cầu ngày nay, các sản phẩm bằng kim loại phải được chuyên chở qua hàng ngàn km và đồng thời phải chịu đựng với không khí khắc nghiệt, độ ẩm cao, nhiệt độ thấp thay đổi nhanh và liên tục. Việc này làm gia tăng khoảng không chứa sản phẩm trong khi vận chuyển trước khi khách hàng của bạn nhận và thấy được sản phẩm của bạn. Cho dù sản phẩm phải hứng chịu trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt như nêu trên, khách hàng của bạn luôn yêu cầu sản phẩm của bạn hay đơn đặt hàng của họ khi nhận được phải luôn ở tình trạng sẵn sàng để sử dụng như yêu cầu theo như đã thỏa thuận qua giá đã xác nhận cuối cùng: sản phẩm này phải sạch, khô ráo và không bị ăn mòn rỉ sét.

Why Zerusr®?

Tại sao sử dụng Zerust®?

ZERUST® packaging solution will resolve your corrosion problems while increasing your company’s profitability by reducing operating  costs, increasing process yields and enhancing your customers’ satisfaction.

ZERUST® các giải pháp đóng gói bao bì bằng Zerust sẽ giải quyết mọi vấn đề ăn mòn rỉ sét nhưng đồng thời sẽ làm gia tăng sản lượng và thỏa mãn và nâng cao yêu cầu của khách hàng.

·        Our ZERUST® team of recognized scientific experts on four continents ensures that our corrossion protection systems are both the strongest available and environmentally responsible.

Đội ngũ ZERUST® với các nhà khoa học, chuyên gia được thừa nhận trên khắp các lục địa đảm bảo rằng với các giải pháp chống ăn mòn rỉ sét ZERUSRT® hoạt động rất hữu hiệu không những về cả phương diện chống ăn mòn rỉ sét mà còn rất thân thiện cho môi trường.

·        Our ZERUST® team of field engineers’ uses decades of accumulated applications experience to:

Đội ngũ ZERUST® với các kỹ sư chuyên viên công trình đã và đang áp dụng với kinh nghiệm tích lũy trong nhiều thập kỷ trong kinh nghiệm áp dụng:

·        Identify and resolve customer corrosion causing processes

Nhận diện, nêu ra và giải quyết cho khách hàng mọi vấn đề bị ăn mòn rỉ sét gây ra trong cả quá trình.

·                       Eliminate unnecessary customer packaging/materials handling processes.

Loại bỏ các cách đóng gói/nguyên liệu đóng gói không cần thiết trong cả quá trình chuyên trở giao hàng.

·                       Design optimal customer corrosion inhibiting packaging solutions.

Thiết kế các giải pháp tối ưu với cách đóng gói bằng phương pháp chống ăn mòn rỉ sét với nguyên vật liệu bao bì đóng gói bằng chất ức chế ăn mòn bay hơi

·                       Provide point-to-point customer service in over 40 countries.

Đồng thời cung cấp dịch vụ từ điểm xuất phát giao hàng đến địa điểm nhận hàng đến trên 40 quốc gia.

CORROSION AND ITS PREVENTION

ĂN MÒN VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA

 

A NATURAL AGING PROCESS FOR METALS

BẢN CHẤT TUỔI THỌ TỰ NHIÊN CỦA KIM LOẠI

Corrosion is generally initiated when atmospheric moisture (humidity) settles on metals. This moisture  will act as a conductor enabling the flow of electrons between high-energy areas (cathodes) and low-energy areas (anodes) on metal surfaces. This electrochemical process then result in the visible oxidation referred to as tarnish, corrosion or rust.

Thông thường ăn mòn sẽ bắt đầu xảy ra khi độ ẩm không khí xuất hiện trên bề mặt kim loại. Độ ẩm này sẽ hoạt động như chất dẫn điện để có thể mang các điện cực với năng lượng cao (điện cực Âm) bay lơ lửng, di chuyển đến vùng có các điện cực với năng lượng thấp (điện cực Dương) trên bề mặt của kim loại. Tiến trình điện hóa di chuyển này với kết quả thấy được trên bề mặt kim loại là sự bị oxid hóa thấy được như làm mờ đi, ăn mòn, rỉ sét bề mặt kim loại.

ZERUST® CORROSION INHIBITORS

ZERUST® CHẤT ỨC CHẾ CHỐNG ĂN MÒN

ZERUST® is a line of VOLATILE CORROSION INHIBITING (VCI) packaging materials. The ZERUST® packaging materials contain proprietary chemical formulations that release an invisible, odorless, and non-toxic corrosion inhibiting vapor into the air. The ZE-RUST® vapor  molecules will settle on exposed metal surfaces in an enclosure and interrupt the electrochemical corrosion process.

ZERUST® là 1 lớp CHẤT ỨC CHẾ CHỐNG ĂN MÒN BAY HƠI (VCI) trong nguyên liệu đóng gói. Nguyên liệu đóng gói ZERUST® chứa các thành phần hóa học được sở hữu với công thức hoạt động bằng cách làm thoát, bay hơi chất ức chế ăn mòn bay hơi này dần dần trong không khí mà không nhìn thấy được bằng mắt thường, đồng thời không mùi, không độc hại. Những phần tử bay hơi ZERUST® sẽ bao bọc và che phủ bề mặt kim loại như được đóng kín hoàn toàn để ngăn chặn tiến trình ăn mòn điện hóa học.

“IN EFFECT, THE ZERUST® CORROSION PROTECTION APPLIES AND REMOVES ITSELF.”

TRONG TÁC DỤNG, CHẤT ỨC CHẾ CHỐNG ĂN MÒN BAY HƠI (VCI) ZERUST® TỰ TÁC ĐỘNG VÀ TỰ HỦY

ZERUST® TECHNOLOGY IS EASY TO APPLY

CÔNG NGHỆ ZERUST® THẬT DỄ DÀNG ÁP DỤNG

Simply place metal parts into ZERUST® packaging and seal it. Within two or three hours the interior of the package will be saturated with ZERUST® vapor molecules and a powerful corrosion inhibiting molecular layer will form on all exposed metal surfaces.

Later, when the parts are removed from the packaging, the ZERUST® corrosion inhibiting molecular layer will immediately proceed to vaporize into the atmosphere. This leaves behind clean dry and corrosion free parts that are ready for immediate use and require no further cleaning or handing.

Đơn giản đặt bộ phận (phụ tùng) kim loại trong bao bì đóng gói ZERUST® và làm (dán) kín lại. Trong vòng 2 hay 3 giờ sau khi đóng gói, các thành phần bên trong sẽ được làm bão hòa bởi bao bì đóng gói ZERUST®, các phân tử bay hơi chống ăn mòn và tạo ra một lớp bao bọc chống ăn mòn trên bề mặt kim loại. Sau đó, khi bộ phận được lấy ra khỏi bao bì đóng gói ZERUST®, các phần tử bay hơi chống ăn mòn lập tức sẽ thoát hơi ra trong không khí. Sự bay hơi này làm cho các bộ phận ở trạng thái sạch sẽ, khô thoáng và sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức mà không cần đòi hỏi thêm công đoạn chuẩn bị nào nữa.

PRINCIPLES:

NGUYÊN TẮC:

The molecular ZERUST® layers that form on metal surfaces suppress corrosion in three ways:

Các phân tử trong lớp ZERUST® sẽ bao phủ trên bề mặt kim loại để ngăn cản tiến trình ăn mòn điện hóa học theo 3 cách:

1. They passivate the electron flow between the anodic and cathodic areas on the surfaces.

Chống tác động oxit hóa chống rỉ lên các điện cực electron đang bay lơ lửng giữa các vùng điện cực Âm và điện cực Dương xảy ra trên bề mặt kim loại.

2. They form a physical, hydrophobic layer that prevents water and moisture directly contacting the metal and acting as an electrolyte.

Được cấu tạo như một lớp tự nhiên chống nước có thể ngăn cản nước và độ ẩm trực tiếp tác động vào bề mặt kim loại và hoạt động như 1 chất điện phân.

3. They regulate the PH value of the electrolyte.

Điểu chỉnh độ PH điện phân.

ZERUST® PRODUCT TYPES AND TIPS

ZERUST® CÁC DẠNG SẢN PHẨM VÀ CÁC LỜI KHUYÊN

ZERUST® packaging materials incorporate a range of proprietary corrosion inhibiting formulations in order to compensate for the different chemical  compositions of various metals and metal alloys.

ZERUST® nguyên vật liệu bao bì đóng gói được hợp nhất các thành phần hóa học được sở hữu công thức hoạt động bằng cách làm thoát chất ức chế ăn mòn bay hơi tác động vào các thành phần hóa học cho các kim loại, hay hợp kim khác nhau

Ferrous

Sắt thép

Iron, steel and cast iron metals are protected using the trademark Yellow ZERUST® Ferrous packaging.

Sắt, Thép, Gang, kim loại nặng được bảo vệ bởi bao bì đóng gói ức chế ăn mòn bay hơi với đăng ký bao bì đóng gói màu Vàng ZERUST® Ferrous.

Non Ferrous

Không Kim loại

Aluminum, Copper, Brass, Bronze Sliver, Manganese, Magnesium and their alloys, fully galvanized steel are protected using Blue ZERUST® Non Ferrous packaging.

Nhôm, Đồng, Đồng Thau, Đồng Thiếc, Bạc, MăngGan, Manhê được bảo vệ bởi bao bì đóng gói ức chế ăn mòn bay hơi được đăng ký bao bì đóng gói màu Xanh ZERUST® Non Ferrous.

Multi-Metal

Đa Kim loại

Products that contain combinations of the Ferrous and Non Ferrous metals listed above can be protected using Orange ZERUST® Multi-Metal packaging.

Sản phẩm có chứa các hợp chất Kim loại và Không Kim loại mà không được liệt kê như trên được đăng ký bao bì đóng gói màu Cam ZERUST® Multi-Metal.

Silver

Bạc

Silver can be protected from tarnishing with clear ZERUST® Non Ferrous Silver packaging.

Bạc có thể được bảo vệ khỏi bị ăn mòn làm mờ kim loại bạc được đăng ký bao bì đóng gói màu Trong Suốt bởi ZERUST® Non Ferrous Silver.

ZERUST® packaging materials have a shelf life of two years, and a subsequent in-service life of up to 5 years. It is highly recommended that customers consult with ZERUST® application engineers, in order to ensure the implementation of the appropriate formulation and the best packaging design.

ZERUST® nguyên vật liệu bao bì đóng gói tự bản thân có tuổi thọ 2 năm, và tiếp theo sau đó tuổi thọ trong hoạt động bảo vệ chống ăn mòn tới 5 năm. Khách hàng được khuyến cáo nên được tư vấn bởi các kỹ sư, chuyên gia của ZERUST® trong cách sử dụng để có thể đảm bảo việc thực hiện đầy đủ và chính xác với cách thiết kế đóng gói tốt nhất và hiệu quả nhất.

INSTRUCTIONS FOR USE

ỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pack only clean and dry parts.

Chỉ đóng gói các bộ phận, phụ tùng trong tình trạng sạch sẽ và khô ráo.

Wear gloves to avoid leaving acidic, corrosion-causing fingerprints.

Mang găng (bao tay) để có thể tránh bị ăn mòn gây ra bởi các dấu tay.

When packing, the ambient temperature and part temperature should be the same to prevent condensation from forming inside the pack.

Trong quá trình đóng gói, nhiệt độ xung quanh cũng như nhiệt độ của phụ tùng đóng gói phải giống như nhau với mục đích ngăn ngừa sự ngưng tụ hơi nước có thể được tạo ra bên trong gói khi được đóng.

Seal packs by heat sealing or applying waterproof tape.

Làm kín, dán hay dùng băng keo chống nước dán lại.

Insert additional ZERUST® packaging materials in the center of tightly packed parts to ensure protection throughout.

Cho những phụ tùng đóng gói với nhiều phụ tùng trong cùng 1 gói, có thể thêm vào ngay giữa nguyên vật liệu bao bì đóng gói ZERUST® thêm nữa để đảm bảo tất cả phụ tùng bên trong gói được bao phủ bởi chất ăn mòn bay hơi.

Avoid the contact of metal parts with wood, paper or cardboard as these materials contain corrosion-causing acids.

Tuyệt đối tránh để tiếp xúc trực tiếp giữa kim loại và gỗ, hay giấy hay các tấm card giấy vì bản thân các nguyên liệu này có chứa các chất gây oxit hóa làm ăn mòn.

Worldwide ZERUST® Technical Support

ZERUST® với Hỗ Trợ Kỹ Thuật trên toàn thế giới

Our internationally recognized scientists and field engineers work closely with customers in order to design comprehensive corrosion solutions.

Các nhà khoa học, kỹ sư tại công trường trên toàn thế giới của Zerust đang và sẽ làm việc thật sát sao với từng khách hàng để có thể thiết kế cho toàn bộ các giải pháp chống ăn mòn.

ZERUST® representatives worldwide then work together in order to ensure the efficacy of these solutions, by providing our customers with point-to-point, on-site technical support.

Các đại diện của ZERUST® trên toàn thế giới luôn làm việc cùng với nhau để đảm bảo tính hiệu quả của các giải pháp chống ăn mòn, đồng thời cung cấp cho khách hàng các hỗ trợ kỹ thuật từ bất cứ điểm phát xuất giao hàng đến địa điểm nhận hàng hay ngay tại công trường.

·                    Support Services

Hỗ trợ dịch vụ

The ZERUST® people have accummulated decades of expertise in corrosion prevention, and offer comprehensive design, application and after sales support in order to ensure that our customers corrosion protection requirements are met.

Các đại diện của ZERUST® đã tích lũy qua nhiều thập kỷ các phương pháp sâu rộng trong cách ngăn ngừa chống ăn mòn và sẽ đề nghị các giải pháp thiết kế toàn diện, cách áp dụng và phục vụ sau khi cung cấp để có thể đoán chắc và đảm bảo với khách hàng rằng tất cả những yêu cầu cho chống ăn mòn đã được thực thi hiệu quả.

·                    Climate Champer Tests

Các phòng thí nghiệm thử nghệm

The efficacy of various proposed corrosion solutions can be evalutated under the extreme DIN EN IEC 60068-2-30 climatic conditions in a regional ZERUST® technical support center.

Các kết quả với các giải pháp đưa ra cho chống ăn mòn sẽ được đánh giá theo tiêu chuẩn điều kiện khí hậu khắt khao DIN EN IEC 60068-2-30 được thực hiện trong các phòng hỗ trợ kỹ thuật thí nghiệm.

·                    Trial Shipments

Thử nghiệm giao hàng

ZERUST® applications engineers will assist with the on-site preparation and packaging  of test shipments. Upon request, a data recorder can be incorporated into test shipments in order to track actual climatic conditions throughout the trial: At its destination, the shipment can be inspected and evaluated by a global ZERUST® representative.

Các đại diện của ZERUST®, kỹ sư áp dụng sẽ hỗ trợ tại công trường, hiện trường để chuẩn bị cho đóng gói giao hàng thử nghiệm. Theo như được yêu cầu, 1 thiết bị đo kiểm sẽ được sử dụng trong giao hàng để có thể theo dõi và ghi lại tình trạng thật sự của khí hậu, môi trường trong suốt quá trình thử nghiệm. Tại điểm hàng đến, tình trạng giao hàng sẽ được kiểm tra và đánh giá cho thử nghiệm bởi các Đại diện của ZERUST® trên toàn thế giới.

ZERUST® VCI Packaging for Clean, Dry and Corrosion Free Products

ZERUST® VCI Nguyên vật liệu bao bì đóng gói cho các sản phẩm Sạch, Khô và Không bị ăn mòn

·                    Packaging and corrosion protection becomes one operation

Đóng gói và ngăn ngừa chống ăn mòn trở nên trong một giai đoạn

·                    No oils or greases to apply or remove

Không sử dụng hay xử lý dầu, mỡ cho chống ăn mòn

·                    Safe for health and the environment

An toàn cho sức khỏe và cho môi trường

·                    No disposal problems – can be recycled, incinerated or land – filled as ordinary waste

Không có vấn đề về chất thải – có thể tái sử dụng, đốt hay chôn như chất thải thông thường

·        Combination  Protection Systerms such as corrosion protection with high-level antistatic properties can easily be developed for any customer’s specific needs

Theo như yêu cầu của khách hàng, sự kết hợp giữa các hệ thống bảo vệ như ngăn ngừa chống ăn mòn và đồng thời chống tĩnh điện sẽ được sản xuất theo như yêu cầu đặc biệt của từng khách hàng

Crankshafts .individually packed in ZERUST® Ferous bags preventing corrosion and contamination.

Trục máy riêng lẻ được đóng gói bằng bao ZERUST® Ferrous ngăn ngừa ăn mòn và dơ bẩn

Gears packed in a ZERUST® Ferrous crate liner that covers the interior dividers in order to prevent contact with corrosion-causing wood

Bánh răng được đóng gói bằng ZERUST® Ferrous bằng các thanh chia riêng biệt để có thể ngăn ngừa các phụ tùng tiếp xúc với gỗ gây ăn mòn

Heavy cast iron parts transported in a metal container lined with a ZERUST® gusset bag

Các phụ tùng làm bằng Gang được chuyên chở bằng container kim loại được đóng gói bằng ZERUST® gusset đệm

An electrical control cabinet protected inside by ZERUST® Vapor Capsules and protected outside with combination ZERUST® Multi-Metal / Anti-Static film

Tủ điện được bảo vệ bên trong bằng ZERUST® Vapor Capsules  và được phối hợp bảo vệ bên ngoài bằng ZERUST® Multi-Metal / Anti-Static film

Automotive CKD (Complete Knock Down) components being protected with ZERUST® Multimetal film for intercontinental transit

Các phụ tùng tháo lắp rời CKD được bảo vệ bằng ZERUST® Multimetal film để có thể chuyên chở xuyên lục địa

Small parts securely held by ZERUST® shrink film to ZERUST® treated cardboard

Các bộ phận nhỏ được giữ vào bảo vệ bởi ZERUST® shrink film hay với ZERUST® shrink treated mảng cứng

Connecting rods packed in a rigid ZERUST® returnable  dunnage system

Các bộ phận Nối được đóng trong các thùng ZERUST® returnable dunnage có thể tái sử dụng

Stamped steel components being protected for sea freight with ZERUST® Multimetal film

Sắt Dập được đóng gói bảo vệ cho chuyên chở bằng tàu biển với ZERUST® Multimetal film

Steel bars being automatically wrapped in ZERUST® Ferrous stretch film

Sắt Thanh được đóng gói tự động với ZERUST® Ferrous stretch film co dãn

 

 

ZERUST® VAPOR CAPSULES

ZERUST® DẠNG HỘP KÍN

Protection for electrical equipment control systems, machinery and computers.

Bảo vệ các thiết bị thuộc về điện, tủ điều khiển, máy móc hay máy điện toán

ZERUST® packaging provides corrosion protection by creating an enclosure saturated with corrosion inhibiting molecules. For those components that are already inside enclosures, an alternative ZERUST® solution exists in the form of  Vapor Capsules. ZERUST® Vapor Capsules contain the same corrosion inhibiting formulations used in ZERUST® packaging

ZERUST® nguyên vật liệu bao bì đóng gói dạng hộp kín sẽ cung cấp chất ức chế ăn mòn bằng cách tạo ra 1 vùng kín được bão hòa bởi các phần tử chất ức chế chống ăn mòn bay hơi. Áp dụng với các thiết bị này vì đã được định vị trong hộp kín, 1 giải pháp được lựa chọn khác là sử dụng giải pháp ZERUST® Vapor Capsules dạng hộp kín. ZERUST® Vapor Capsules chứa các phần tử chất ức chế chống ăn mòn bay hơi giống như các phần tử chất ức chế chống ăn mòn bay hơi trong ZERUST® nguyên vật liệu bao bì đóng gói

The proprietary ZERUST® formulations, in combibation with the ruggedly designed case, make ZERUST® Vapor Capsules a remarkably practical solution to many corrosion problems.

Sở hữu công thức hoạt động ZERUST® cùng với thiết kế trong hộp kín tiện dụng ngay lập tức làm cho ZERUST® Vapor Capsules như là 1 giải pháp thực tiễn thực sự hữu hiệu tiện dụng trong ngăn ngừa chống ăn mòn.

INSTALLATION

CÁCH LẮP ĐẶT

To install a ZERUST® Vapor Capsules, simply peel away the cover from the unit’s adhesive backing and affix the capsule to almost any interior surface.

Để lắp đặt ZERUST® Vapor Capsules, cách thật đơn giản là gỡ bỏ lớp giấy che phủ cho lớp keo nhựa dán đã đươc lắp đặt sẵn ở phía sau hộp, sau đó chỉ cần dán hộp kín này lên trên mọi bề mặt bên trong có thể của thiết bị.

HOW THEY WORK

ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

ZERUST® Vapor Capsules contain proprietary chemical systems, which emit an invisible, odorless, non-toxic vapor that diffuses throughout an enclosure. On placing one of more capsules inside of an enclosure, the ZERUST® molecules will saturate the interior atmosphere and create a molecular corrosion inhibiting layer on all exposed surfaces.

ZERUST® Vapor Capsules chứa các hệ thống phân tử hóa học chất ức chế chống ăn mòn bay hơi, nó sẽ tỏa ra, làm thoát, bay hơi. Chất ức chế ăn mòn bay hơi này tỏa dần trong không khí mà không nhìn thấy được bằng mắt thường, đồng thời không mùi, không độc hại. Những phần tử bay hơi ZERUST® sẽ bao bọc và khuếch tán bên trong vùng kín của thiết bị, nó che phủ và làm bão hòa không khí bên trong tủ kín và tạo ra 1 lớp ZERUST® phần tử chống ăn mòn trên mọi bề mặt được che phủ.

For more information, please ask for our ZERUST® Vapor Capsule brochure

Để biết thêm thông tin xin tham khảo thêm catalogue của ZERUST® Vapor Capsule

 

 

 

PRODUCT GUIDE

ZERUST® Film

ZERUST® Film is available in a wide range of sheeting , tubing and center-fold sheeting.

ZERUST® dạng Film với nhiều kích cỡ khác nhau, dạng miếng, dạng ống hay dạng miến cuộn.

ZERUST® Bags

ZERUST® Bags can enclose a part or line a box in second.

ZERUST® dạng Bao có thể bao bọc phụ tùng hay xếp trong hộp trong vòng vài giây.

ZERUST® Stretch Film

ZERUST® Stretch Film offers a secure method of enclosing products while providing corrosion protection.

ZERUST® Stretch Film co dãn cung cấp giải pháp đóng gói thật sát sản phẩm và bảo vệ chống ăn mòn.

ZERUST® Skin Film

ZERUST® Skin Film can secure parts to sheets of ZERUST® treated cardboad.

ZERUST® Shrink Film

ZERUST® Shrink Film provides corrosion protection and increases pack integrity.

ZERUST® Shrink Film Dúm cung cấp giải pháp đóng gói thật sát sản phẩm và bảo vệ tính toàn vẹn phụ tùng chống ăn mòn.

ZERUST® Abrigo Paper

ZERUST® Abrigo Paper is a high quality technical corrosion inhibiting paper without the traditional disadvantages of ordinary VCI paper.

ZERUST® Abrigo Paper là giải pháp kỹ thuật cao cung cấp giải pháp đóng gói bằng giấy chống ăn mòn bay hơi mà không gây ra bất cứ bất lợi nào như giấy thông thường.

ZERUST® Bubble Wrap

ZERUST® Bubble Wrap provides corrosion protection as well as physical protection.

ZERUST® Bubble Wrap dạng bong bóng giúp vừa bảo vệ chống ăn mòn vừa bảo vệ tính vật lý sản phẩm .

ZERUST® Unico Foam

ZERUST® Unico Foam offers corrosion protection as well as physical protection.

ZERUST® Unico Foam dạng tấm xốp dày giúp vừa bảo vệ chống ăn mòn vừa bảo vệ tính vật lý sản phẩm.

ZERUST® Cardboard

ZERUST® Cardboard, like all ZERUST® products , can be custom manufactured to meet client specifications.

ZERUST® Cardboard dạng tấm card dày. Tất cả dạng sản phẩm Zerust, có thể được sản xuất và chế tạo theo từng yêu cầu của từng đơn hàng cho mỗi khách hàng đơn lẻ.

ZERUST® Capsules

ZERUST® Vapor Capsules provide corrosion protection inside of enclosures like electrical control boxes.

ZERUST® Vapor Capsules dạng hộp viền giúp vừa bảo vệ chống ăn mòn che kín bên trong như các tủ điện điều khiển.

ZERUST® Profile Boards

ZERUST® Profile Boards are ideal replacements for ordinary corrugated boards when developing a reusable corrosion control packaging system.

ZERUST® Profile Boards dạng tấm gấp dùng để thay thế các tấm gấp bình thường và vừa sử dụng được nhiều lần vừa bảo vệ chống ăn mòn.

ZERUST® Dunnage

ZERUST® Dunnage can be custom formed to replace conventional client dunnage.

ZERUST® Dunnage dạng thùng lót vừa sử dụng được nhiều lần vừa bảo vệ chống ăn mòn có thể được sản xuất và chế tạo theo từng yêu cầu của từng đơn hàng cho mỗi khách hàng riêng lẻ.

Global Innovation and Support

Đổi mới và Hỗ trợ Toàn cầu

The ZERUST® federation of companies offer a truly global level of support

Tập đoàn ZERUST® cung cấp hỗ trợ toàn cầu

Our operations include the following countries

Hoạt động trên khắp các quốc gia

Argentina – Australia – Austria  -  Belgium – Brazi – Canada – Chile – China – Czech – Republic -  Denmark -  Eire – Finland – France – Germany – Holland – India – Italy – Indonesia – Japan – Jordan – Lebano – Malaysia – Mexico – Monaco - New Zealand – Norway – Philippines – Poland – Russia – Singapore – Slovak Republic – South Korea – Spain – Syria – Taiwan – Thailand – Turkey – U.S.A – United Kingdom

See our website for a comprehensive list at WWW.ZERUST.COM

Tham khảo thêm tại website WWW.ZERUST.COM cho mọi thông tin chi tiết

THE ADVANTAGES OF THE GLOBAL NETWORK FOR OUR CUSTOMERS ARE CONSIDERABLE

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG MẠNG LƯỚI KINH DOANH HOẠT ĐỘNG TOÀN CẦU LUÔN ĐƯỢC CỨU XÉT

·        Worldwide manufacturing  and supply to a global quality standard in order to match our multinational customers requirements.

Sản xuất và cung cấp trên toàn thế giới với tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thế giới để có thể đáp ứng mọi yêu cầu khách hàng đa quốc gia.

·        Worldwide on-site technical support by experienced field engineers at both the orgin and destination of the shipping route to ensure that our customers achieve corrosion control.

Hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường bởi những kỹ sư, chuyên gia tại cả 2 đầu cảng đi và cảng đến để có thể đoán chắc kết quả cho việc chống ăn mòn theo yêu cầu của khách hàng

·        Regional Research & Development Centers in Asia, the Americas, Eastern Europe and Western Europe provide the leading advances in corrosion control technology.

Các Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Công ty ở Châu Á, Châu Mỹ, Châu Âu cung cấp các giải pháp nghiên cứu chống ăn mòn tiên tiến hiện đại nhất.

Công ty Northern Technologies International Corporation NTIC

6680 North Highway 49, Lino Lakes, Minnesota USA 55014

Toll Free: (800) 328-2433

·        Phone: (651) 784-1250

·        Fax: (651) 784-2902

Web: www.zerust.com , Email: sales@zerust.com

 

Share :