giấy lau ít bụi Kimtech Science* Kimwipes® ( một lớp cỡ lớn)

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

Tổng số lượng mỗi thùng: 2100 tờ

Màu sắc: màu trắng

Số lớp: 1 lớp

Quy cách: 370mm * 420mm

Số lượng mỗi gói: 140 tờ

Số...

Tổng số lượng mỗi thùng: 2100 tờ

Màu sắc: màu trắng

Số lớp: 1 lớp

Quy cách: 370mm * 420mm

Số lượng mỗi gói: 140 tờ

Số lượng mỗi thùng: 15 hộp

Mã số sản phẩm: 0135

 

SEA HORSE

Liên hệ

SEA HORSE

Liên hệ

HAWK

Liên hệ

KOVAX

Liên hệ

HAWK

Liên hệ

DEERFOS

Liên hệ

VACUUMZU05S

Liên hệ

Hanko FX-888

Liên hệ

TES-1384

Liên hệ

Loctite 272

Liên hệ