Giấy lau ít bụi Kimtech Science* Kimwipes®

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

 

Tổng số lượng mỗi thùng: 16800 tờ

Màu sắc: màu trắng

Số lớp: 1 lớp

Quy cách: 110mm * 210mm

Số lượng mỗi gói 280 tờ

Số...

 

Tổng số lượng mỗi thùng: 16800 tờ

Màu sắc: màu trắng

Số lớp: 1 lớp

Quy cách: 110mm * 210mm

Số lượng mỗi gói 280 tờ

Số lượng mỗi thùng: 60 hộp

Mã số sản phẩm: 0131

Tình trạng hàng : Có sẵn 

SEA HORSE

Liên hệ

SEA HORSE

Liên hệ

HAWK

Liên hệ

KOVAX

Liên hệ

HAWK

Liên hệ

DEERFOS

Liên hệ

VACUUMZU05S

Liên hệ

Hanko FX-888

Liên hệ

TES-1384

Liên hệ

Loctite 272

Liên hệ